Adverteren bij Hamamdoeken.nl

Wil je jouw webshop of producten vindbaar maken, dan kan je nu op eenvoudig wijze jouw advertentie banner onder de aandacht brengen. Over de voordelen van zo’n advertentie banner kunnen we kort zijn: online adverteren leidt snel en doeltreffend tot meer verkopen. Daarnaast is dit marketinginstrument uitstekend inzetbaar voor het opbouwen van naamsbekendheid en het genereren van leads en bezoekers aan uw website.

Bannercampagnes
Bannercampagnes zijn advertentiecampagnes op website pagina’s waar uw doelgroep komt. Met een krachtige bannercampagne boekt u online verrassende resultaten. Bij Hamamdoeken.nl kunt u op eenvoudige wijze advertentie banner ruimte per week, per maand of per jaar inkopen.

Hoe dat gaat is eenvoudig. U geeft aan via het door ons speciaal ingericht contactformulier wat uw wensen zijn.

  • U geeft aan op welke pagina u een banner geplaatst wilt hebben
  • U geeft aan wat de grote moet zijn van de banner. U kunt kiezen uit een horizontale banner of een verticale banner
  • U geeft aan om wat voor periode het gaat. Eén week, één maand of bijvoorbeeld een jaar
  • U levert zelf een banner aan (op de maten die wij u doorgeven en wat is overeengekomen) of
  • Wij ontwerpen voor u een banner (hiervoor geldt een meerprijs)

Als u het contactformulier hieronder heeft ingevuld dan zal een medewerker vervolgens spoedig met u contact opnemen.

Vul hieronder het contactformulier in voor meer informatie over banner adverteren bij Hamamdoeken.nl

© Copyright - Hamamdoeken.nl 2020